سطح نسبتا بالای ابتلا و مرگ کرونا در کشور ، شدت بالای مرگ و میر در 6 استان

به گزارش وبلاگ ایران، بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کووید-19، در هفته منتهی به 10 مردادماه هر چند که موارد ابتلا و مرگ ناشی از کرونا نسبتا ًبالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر نزولی در آن دیده می گردد. همچنین در این مدت، شدت بالای ابتلا و مرگ مربوط به شش استان زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران و آذربایجان شرقی بوده است.

سطح نسبتا بالای ابتلا و مرگ کرونا در کشور ، شدت بالای مرگ و میر در 6 استان

به گزارش وبلاگ ایران به نقل از ایسنا، تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار مبتلایان کروناویروس جدید در جهان تا به امروز به 18 میلیون و 236 هزار و 72 نفر رسیده و مرگ 692 هزار و 809 نفر در اثر این بیماری نیز تأیید شده است. فرایند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-19 که تا به امروز در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در جهان قربانی می گیرد. همچنین بنابر تازه ترین آمارها 11 میلیون و 445 هزار و 982 نفر از مبتلایان به کووید-19 بهبود یافته اند.

همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران تا ظهر روز گذشته (13 مردادماه) مجموع بیماران کووید19 در کشور به 309 هزار و 437 نفر رسیده و متاسفانه 17 هزار و 190 نفر نیز به این دلیل جان خود را از دست داده اند. همچنین خوشخبتانه تا به امروز 268 هزار و 102 نفر از بیماران، بهبود یافته اند.

کمیته اپیدمیولوژی بیماری کووید-19 وزارت بهداشت، تحلیل استانی شرایط این بیماری در هفته منتهی به 10 مردادماه را منتشر کرد.

روش محاسبه شاخص ها

در محاسبات فرایند، در این گزارش و گزارشات آینده، تعداد موارد جدید روزانه مبتلای بستری و سرپایی وارد آنالیز میگردد. برای ارزیابی فرایند گسترش بیماری کووید 19 دراستان های مختلف کشور از تحلیل فرایند تغییرات رخ داده برای موارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد. برای محاسبه فرایند تغییرات ابتلا و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین دریافت از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هرروز نسبت به روز قبل محاسبه شد.

در نهایت، تغییر فرایند ابتلا و مرگ هفته آخر با میانگین دریافت از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی

بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، برای تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی موارد زیر مدنظر نهاده شد:

درمواردی که هردو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند افزایشی دارد.

درمواردی که شاخص تغییر فرایند ابتلا نزولی ولی شاخص تغییر فرایند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می گردد، شرایط به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم می باشد. باید توجه داشت هر لحظه این فرایند مستعد یک پیک دیگر می باشد.

درمواردی که هردو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند نزولی دارد.

منظوراز ناسازگاری داده ها این است که فرایند داده های مرگ و ابتلا از یک الگوی قابل تفسیر پیروی ننموده و تغییرات ناهمگن فرایند شاخص های ابتلا و مرگ دیده می گردد در این موارد تحلیل بهتر را در روزهای بعد و با داده های درست ترمی توان ارائه داد. ناسازگاری در داده ها به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد؛ از جمله دلایل بروز ناسازگاری میتوان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی ازچند الگوی اپیدمی در استان) آغاز اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر(بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییرفرایند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر اساس میزان بروز تجمعی موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و فرایند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد آنالیز نهاده شد. در خصوص استانهای با بروز کم، تغییرات کم در داده ها می تواند تغییرات سریع در شاخص ها ایجاد کند و از این رو تفسیر داده های این استانها سخت تر بوده و با عدم اطمینان بیشتری همراه است.

تحلیل بر اساس این شا خص ها، احتاقتصادی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استانهاهمراه با سایر شاخصها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از فرایند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

تحلیل فرایند بیماری در هفته منتهی به 10 مردادماه

بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 منتشر شده در سایت وزارت بهداشت، در فرایند کشوری بیماری، هر چند موارد ابتلا و مرگ نسبتا ًبالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر نزولی در آن دیده می گردد. فرایند ثبات با شدت بالای ابتلا و مرگ در شش استان (زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران و آذربایجان شرقی) و با شدت کمتر در دو استان (قم و سیستان و بلوچستان) مشاهده شد. فرایند صعودی یا آغاز پیک در چهار استان (مازندران، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری) و فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در یک استان (یزد) مشاهده شد.

به نظر می رسد سه استان (بوشهر، مرکزی و همدان) اخیرا یک پیک اپیدمی را تجربه نموده اند. در چهار استان فرایند نزولی (خوزستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان جنوبی) و در سه استان (هرمزگان، کردستان و گیلان) تغییرات مختصر نزولی به همراه فرایند ثبات نسبی مشاهده شد. در هشت استان (ایلام، کرمانشاه، خراسان شاقتصادی، سمنان، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، خراسان رضوی و قزوین) ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از شرایط اپیدمی را نمی دهد. باید مد نظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه نماید.

جهت اطلاع از روش کار و اطلاعات بیشتر در خصوص فرایندهای استانی در چند روز اخیر به وب سایت کمیته اپیدمیولوژی کووید -19 به آدرس https://corona.behdasht.gov.ir مراجعه کنید.

کرونا در جهان

بر اساس گزارش اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، تا به امروز میزان مرگ و میر و کشندگی بیماری کووید-19 در جهان 3.8 درصد برآورد شده است. بر اساس این گزارش تعدا موارد جدید ابتلا به کرونا در جهان در روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد ماه به ترتیب 216369 نفر، 254466 نفر و 293252 نفر بوده است.

همچنین بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی کووید-19، تا یازدهم مردادماه، 15 کشور اول از نظر ابتلا به بیماری کرونا در جدول زیر می آید که بر اساس آن کشور آمریکا، برزیل و هند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. کشورمان نیز از نظر شرایط ابتلا به کرونا در رده دهم واقع شده است.

چگونه متخصصان از داده ها برای شناسایی تجربه های پیروز مهار کووید-19 در کشـورهای مختـلف اسـتفاده می نمایند؟

هدف از آنالیز داده های کشورهای مختلف و مقایسه آن با یکدیگر، یاری به شناخت سیاست ها و برنامه های فعلی و آینده در زمینه بهداشت جهانی، بر اساس تجارب مفید گذشته، است. این کار توسط تیم های متبحر اپیدمیولوژی با تحلیل دقیق داده های کشورهایی که پیشرفت فوق العاده ای در مهار بیماری داشته اند، انجام می گردد. در خصوص بیماری در حال تحولی مانند کووید-19، شناسایی کشورهایی که مؤثرترین اقدامات را انجام داده اند، ولی مهارت مناسب برای انتقال تجربیات خود به سایر کشورهای جهان را ندارند، ساده نیست. بر اساس داده های موجود، یک متدولوژی برای یاری به شناسایی این کشورهای پیروز ایجاد شده است.

محدودیت های قابل توجهی در این انتخاب به دلیل ماهیت در حال تحول این بیماری شامل داده های ناقص، تعاریف مورد (که مدام در حال تغییر و تکامل است) و مهم تر از همه نتایج نهایی ناشناخته (به دلیل نوپدید بودن بیماری)، وجود دارد.

باید توجه داشت که فقط با استفاده از یک شاخص، نمی توان تجربه پیروزیت را شناسایی کرد. هر کدام از داده ها، دارای خط سیر و معانی مختلفی هستند و در نهایت چندین شاخص برای شناسایی کشورهایی که تا به امروز در مدیریت همه گیری پیروز بوده اند، تعریف شده است. گروهی از این شاخص ها، مبتنی بر مرگ هستند. میزان روزانه مرگ های تأیید شده، دلایل بسیار متفاوتی در کشورها دارد. شیب منحنی هرچه بیشتر باشد، سرعت افزایش مرگ و میر بیشتر می گردد. کشورهایی که در بالای نمودار قرار دارند بیشترین تعداد مرگ را داشته اند، اما باید توجه داشت که مرگ بیشتر بعضی از این کشورها متاثر از جمعیت بیشتر آن ها هم هست.

دومین نمودار مورد استفاده در این تحلیل، سرانه مرگ ومیر را نشان می دهد تا تفاوت در جمعیت را حذف کند. این نمودارها نشان می دهند که بعضی از مداخلات در کاهش مرگ ناشی از کووید-19 بسیار مؤثرتر از بقیه بوده اند، اما به ما نمی گویند که چرا این مداخلات مؤثرتر هستند. برای یاری به روشن شدن این موضوع که چرا بعضی از پاسخ ها اثربخش تر بوده اند، باید یک چهارچوب آماده سازی و پاسخ به همه گیری: پیشگیری، تشخیص، مهار و درمان تهیه گردد. مرحله پیشگیری به دلیل اینکه در مرحله فعالیت گسترده ویروس هستیم، حذف شده است. برای شناسایی، مهار و درمان چندین مرحله مشخص شده است که می تواند به تحلیلگران در شناسایی این که هر کدام از کشورها در هر مرحله خاص چگونه عمل نموده اند، یاری کند. این متدولوژی یاری می نماید تا کشورهایی را که در هر مرحله پیروزیت های بدیلی داشته اند را شناسایی کنیم و با یاری آن، نگرش ها و اقدامات جدیدی که برای سایر کشورها مفید خواهد بود، تعریف کنیم.

شاید بتوان از این روش در تحلیل داده های کشورها و آنالیز دلایل پیروزیت یا عدم پیروزیت آن مناطق در مهار کووید-19 استفاده کرد. نمودار تزایدی مرگ به دلیل کووید-19 به عنوان یکی از نمودارهای مورد استفاده در این متدلوژی در زیر آورده شده است.

تجارب کشـورهای جهـان در مواجهـه با کووید-19؛ این بخش کلمبیا

کلمبیا کشوری در آمریکای جنوبی، با مساحت 1.109.500 کیلومترمربع و جمعیت 50.925.896 نفر است. موارد کووید-19 در این کشور از تاریخ شانزدهم اسفندماه 1398 گزارش شد و هم اکنون در رتبه دوازدهم کشورهای جهان از نظر شمار مبتلایان به کووید-19 واقع شده است. در این کشور تا به امروز 286.020 مورد تأییدشده بیماری و 9.810 مورد مرگ گزارش شده است.

بعضی از تجارب و اقدامات صورت گرفته در کشور کلمبیا شامل موارد زیر است:

- آغاز تدابیر کنترلی و پیشگیرانه اعم از جداسازی و محدودیت های تردد توسط مردم قبل از اعلام رسمی قرنطینه

- اعلام رسمی قرنطینه توسط دولت از 6 فروردین ماه 99، اجرای قرنطینه اجباری افراد بالای 70 سال و تمدید قرنطینه تا 25 تیر 99

- محدودیت ساعات کاری و دورکاری افراد بالای 60 سال

- اقدامات سختگیرانه نیروهای ارتشی برای اعمال محدودیت ها

- کاهش بیش از 80 درصدی مراجعات به فروشگاه ها، اماکن تفریحی و ایستگاه های تردد حمل و نقل عمومی به دنبال اجرای محدودیت ها

- تنظیم پروتکل های بهداشتی کووید-19 برای بخش های مختلف از جمله صنایع، کارخانجات و حمل و نقل

- یاری های اقتصادی به بعضی شرکت ها و اقشار آسیب پذیر

منبع: جام جم آنلاین

به "سطح نسبتا بالای ابتلا و مرگ کرونا در کشور ، شدت بالای مرگ و میر در 6 استان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سطح نسبتا بالای ابتلا و مرگ کرونا در کشور ، شدت بالای مرگ و میر در 6 استان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید