خواص دارویی گیاه انجباز

به گزارش وبلاگ ایران، نباتی است به بلندی قامتی و بیشتر بر علیق و آنچه بر نزدیک آن باشد می پیچید و مشبک می سازد آن را، برگ آن مانند برگ رطبه و با اندک زغبی مانند غبار، و شاخهای آن قویتر از رطبه و مایل به سرخی و بیخ آن خشبی و سرخ و

خواص دارویی گیاه انجباز

به تلاش: محمد کمالی نژاد

نام رایج:

انجبار

عربی:

انجبار

نام های دیگر:

انگبار

ماهیت:

نباتی است به بلندی قامتی و بیشتر بر علیق و آنچه بر نزدیک آن باشد می پیچید و مشبک می سازد آن را، برگ آن مانند برگ رطبه و با اندک زغبی مانند غبار، و شاخهای آن قویتر از رطبه و مایل به سرخی و بیخ آن خشبی و سرخ و مستعمل ریشه های باریک آن است که آن را لحای انجبار نامند و منبت آن بلاد شام است در کنار رودها و میان جویها (امروزه در عطاری ها ریشه آن مستعمل است)

طبیعت:

سرد و خشک در درجه سوم.

افعال و خواص:

قاطع نزف الدم جمیع اعضا خصوصاً از سینه و ریه و بواسیر و حابس اسهال مزمن و مسکن قی و مقوی اعضا و امعا و جهت تسکین التهاب صفرا و غلیان خون و سل تازه و اسهال کبدی و شکستگی اعضا و کوفتگی عضل و فسخ و هتک آن نافع است.

***

بدل:

هم وزن آن زرشک و ربع آن گل ارمنی

مضر:

مبرودین

مصلح:

زنجبیل

میزان شربت:

تا یک مثقال از عصاره و یک درم از برگ و پنج درم از ریشه.

منبع مقاله :

کمالی نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول

منبع: راسخون

به "خواص دارویی گیاه انجباز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص دارویی گیاه انجباز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید